mai 18, 2024
Actualitate

42 de avertismente și 3 amenzi, date de inspectorii ITM Alba

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

          Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 18.04.-21.04.2023, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

         În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  33

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 346

                  Din care – femei :    158

           Număr deficienţe constatate:  78

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 6

                                        -din care: – 4  avertismente;

                                                       –  2 amenziin valoare de 4.500 lei;

        Principalele deficienţe constatate în controale :

 • neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
 • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în forma scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;
 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

      În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:   20

Număr deficienţe constatate:  39

Număr de măsuri dispuse  :     39

Angajatori sancționați:             20

          Nr. sancţiuni aplicate: –    39 din care:

                                               –  38 avertismente;

                                                   –    1 amendă  in valoare de 4.000 lei;

           Nr.evenimente în curs de cercetare :     2

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

          Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video