mai 18, 2024
Actualitate

Amenzi de 13.000 de lei, aplicate de inspectorii ITM Alba

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 13.11.- 17.11.2023, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  35

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1049

                  Din care – femei :  533

         Număr deficienţe constatate: 66

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : –  6 din care :

                                                        –    1 Amendă – 2.000 lei ;

                                                         –   5 Avertismente.

       Principalele deficienţe constatate în controale :

 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
 • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
 • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:   18

Număr deficienţe constatate:  28

Număr de măsuri dispuse  :     28

Angajatori sancționați:     11   

          Nr. sancţiuni aplicate: –   16  din care:

                                             –  14 avertismente;

                                             –    2 amenzi  in cuantum de 11.000 lei;

Nr.evenimente comunicate :   1

          Nr.evenimente cercetate –       1

          Nr.evenimente în curs de cercetare :    3

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video