mai 18, 2024
Actualitate

Amenzi de 236.000 de lei, date de inspectorii ITM Alba

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 02.10.- 06.10.2023, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.

Începînd cu data de 28.08.2023 la nivelul judetului Alba se află în derulare :

-Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă  și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfășoară activități dedepozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL-cod CAEN 4671 (perioada 28.08- 31.10.2023).

În perioada 09.10-13.10.2023, se află în derulare Campania Națională privind verificarea       modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legiinr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

 În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  42

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 575

                  Din care – femei :  214

         Număr deficienţe constatate: 78

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : –   9 din care:

                                                        –  6 Amenzi – 186.000 lei (din care 3 amenzi de 180.000 lei pentru 9 persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare –art.260 alin.1. lit.”e” C.M.);

                                                         –   3 Avertismente

Principalele deficienţe constatate în controale :

 • primirea la muncă a persoanelor fără intocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
 • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
 • mi se păstrează în punctele de lucru copii ale contractelor individuale de muncă;

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:   20

Număr deficienţe constatate:  24

Număr de măsuri dispuse  :     24

Angajatori sancționați:    8     

          Nr. sancţiuni aplicate: –   10  din care:

                                              –   1 amendă -5.000 lei;

                                                – 9 avertismente;

          Nr.evenimente comunicate :      1

          Nr.evenimente în curs de cercetare :    4

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Începînd cu data de 28.08.2023, ITM Alba va desfășura o campanie de control privind modul   în care se respectă legislația în domeniul securității și sănătății în muncă în industria extractivă de suprafață. Controalele se vor desfășura pînă în data de 31.10.2023.

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video