septembrie 23, 2023
Alba Iulia
Administrație Economie

Amenzi de peste 45.000 de lei date de inspectorii de muncă din județul Alba

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

În perioada 8-15 iunie 2023 se desfășoară la nivelul județului Alba, Campania Națională de identificare și sancționare a muncii nedeclarate in domeniul Construcțiilor fiind verificate societățile care operează in cadrul marilor lucrări de infrastructură din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Ocna Mureș, Cugir.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 6-9 iunie 2023, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 37
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 491
Din care 137 de femei
Număr deficienţe constatate: 88
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 10
-din care: – 5 avertismente

-5 amenzi în valoare de 41.500 lei (din care o amendă de 20.000 lei pentru 1 persoană depistată în lucru fără forme legale de angajare -art.260 alin.1.lit.”e” C.M.);

Principalele deficienţe constatate în controale:

primirea la muncă a persoanelor fără intocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;
nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 20
Număr deficienţe constatate: 32
Număr de măsuri dispuse : 32
Angajatori sancționați: 20
Nr. sancţiuni aplicate: 32, din care:

-31 avertismente

-o amendă în valoare de 4.000 lei
Nr.evenimente în curs de cercetare: 2
Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori: 1

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video