septembrie 23, 2023
Alba Iulia
Actualitate

Arhiepiscopul ortodox de Alba Iulia la 70 de ani

Evenimentele aniversare din viața unui om ne oferă prilejul de a simți bucuria comuniunii și de a reflecta cu emoție asupra anilor ce au trecut și asupra timpului ce ne stă înainte. În astfel de momente speciale, ne revine datoria de a ne îndrepta gândurile pline de sinceritate și de gratitudine spre cel pe care îl sărbătorim și din experiența căruia ne îmbogățim sufletește, recapitulând, anamnetic și pedagogic, etape importante, trăiri intense și fapte deosebite din parcursul său biografic. Într-un gest de recunoștință sfântă și de dragoste fiască, în Duminica a patra după Rusalii, 2 iulie 2023, clerici și credincioși ai nobilei Arhiepiscopii a Alba Iuliei au fost alături de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, cu ocazia împlinirii frumoasei și venerabilei vârste de 70 de ani.

Începând cu ora 9:00, la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, Arhipăstorul nostru a celebrat Dumnezeiasca Liturghie, într-un sobor de preoți și diaconi, format din membrii Permanenței Consiliului Eparhial, protopopi, stareți și slujitori ai Catedralei. După citirea Sfintei Evanghelii, Chiriarhul Alba Iuliei a rostit omilia duminicală în care a subliniat importanța rugăciunii în viața creștinului. După Sfânta Liturghie, a urmat slujba de Te-Deum oficiată de un sobor de preoți condus de părintele Eugen Moldovan – consilier administrativ-bisericesc al Eparhiei Alba Iuliei. După acest moment de rugăciune de mulțumire, părintele Petrișor Muntean – inspector eparhial a dat citire mesajului Permanenței Consiliului eparhial transmis cu prilejul acestui popas aniversar din viața Întâistătătorului Eparhiei noastre.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a rostit o cuvântare festivă intitulată „Îți mulțumesc, Dumnezeul meu!”, în care a evidențiat trăirile sale personale și ajutorul primit de la Dumnezeu în cei 70 de ani de viață. După tradiționalul „La mulți ani”, Înaltpreasfinția Sa a fost felicitat de părinții consilieri și protopopi și de reprezentanții autorităților și a primit flori în semn de prețuire. La ieșire, în pridvorul Catedralei, Arhipăstorul nostru a fost întâmpinat de membrii Corului de copii „ Glas de înger” al Parohiei Ortodoxe „Platoul Romanilor” din Alba Iulia, care i-au cântat „La mulți ani” și i-au oferit un buchet de flori. Înaltpreasfinția Sa a fost felicitat de numeroși credincioși din Eparhie care au luat parte la eveniment.

Din partea autorităților județene și locale amintim pe domnul Nicolae Albu – prefectul Județului Alba, doamna Mara Togănel – prefectul Județului Mureș, domnul Ion Dumitrel – președintele Consiliului Județean Alba însoțit de vicepreședinții Marius Hațegan și Dumitru Fulea, domnul Gabriel Pleșa – primarul municipiului Alba Iulia alături de viceprimarul Emil Popescu, domnul comisar-șef Florin Dogaru – șeful Inspectoratului de Poliție Județean Alba, domnul locotenent-colonel Tudor Pașca – inspector-șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba, domnul Colonel Ovidiu Costea, inspector-șef al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba, domnul prof. univ. dr. Daniel Breaz – rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și alții.

Masa festivă a avut loc la Căminul bisericesc „Peregrinus” din incinta ansamblului Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia. În acest cadru, Înaltpreasfinția Sa a primit felicitările oficialităților și ale invitaților. Doamna prefect Mara Togănel a transmis un mesaj din partea autorităților județului Mureș, iar domnul Ion Dumitrel din partea autorităților județului Alba. Cvartetul „Ethos” din Alba Iulia a interpretat un recitat de muzică clasică din repertoriul internațional și românesc, iar, în final, toți cei prezenți i-au cântat „La mulți ani”.

Informații biografice

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu s-a născut în 2 iulie 1953, într-un pitoresc sat transilvan cu rezonanțe istorice – Băsești, jud. Maramureș, în familia bunilor creștini Dumitru și Rozalia Pop. Încă din frageda-i copilărie petrecută pe aceste plaiuri de la poalele Codrului, a simțit chemarea sfântă de a-I sluji lui Dumnezeu. În localitatea natală, urmează școala primară și gimnaziul, între anii 1960-1968, dovedindu-se un elev foarte silitor la învățătură, mereu premiant și apreciat în comunitate pentru bunăcuviința sa. Imaginea acestei așezări mirifice o păstrează mereu în sufletul său, dovadă stând cărțile pe care le-a scris despre istoria locului și personalitățile marcante de aici, printre care îl amintim pe bătrânul nației George Pop, președintele Marii Adunări Naționale de la 1 Decembrie 1918, ținută la Alba Iulia, unde, providențial, de peste 12 ani păstorește un alt fiu al Băseștiului.

Cu toate greutățile vremurilor, dorind să urmeze vocația preoțească, s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit în anul 1973, ca șef de promoție. După satisfacerea stagiului militar cu termen redus, în anul 1974, începe cursurile universitare la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, pe care, după primul an, le continuă la Institutul Teologic Universitar din București. Aici obține, în 1978, titlul de „Licențiat în Teologie”, cu calificativul „excepțional”, fiind, din nou, șef de promoție. Focul interior al dragostei față de Dumnezeu l-a determinat ca imediat după terminarea studiilor universitare, la 1 august 1978, să intre în viața monahală la Mănăstirea Sinaia, jud. Prahova, unde, după două luni și jumătate, la 14 octombrie, a fost călugărit, primind numele Irineu, avându-l astfel ca patron ceresc pe Sfântul Irineu de Lyon.

După doi ani de viețuire monahală, a fost hirotonit ieromonah, desfășurând o bogată activitate pastorală și duhovnicească la Mănăstirea Sinaia, unde, de asemenea, activa ca ghid și muzeograf. Dorința de cunoaștere l-a determinat pe Arhipăstorul nostru să continue studiile teologice, frecventând cursurile de Doctorat, sub îndrumarea competentă a Părintelui Dumitru Radu, unul dintre marii profesori de Teologie morală. Capacitatea intelectuală și roadele muncii sale de cercetare au fost observate și apreciate de iluștrii dascăli de teologie din București, motiv pentru care Înaltpreasfinția Sa, între anii 1985-1988, a beneficiat de o bursă de studii oferită de Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton (SUA). La această vestită școală teologică, a urmat cursuri de specializare în domeniul Moralei creștine și Eticii sociale, sub îndrumarea profesorului Dr. Charles West. Pe lângă activitatea de cercetare, pe continentul american, a desfășurat o fructuoasă activitate ecumenică și misionară.

Reîntors în țară, a revenit la Mănăstirea Sinaia, unde și-a reluat activitatea sacerdotală și muzeografică. La 9 iunie 1989, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu l-a rânduit preot slujitor la Catedrala Patriarhală din București, primind și numeroase ascultări de ordin administrativ-bisericesc. La scurtă vreme, a fost numit Superior al Așezămintelor ortodoxe românești de la Ierusalim și Iordan, și Reprezentant al Bisericii noastre pe lângă Patriarhia Ierusalimului. Misiunea sa în Țara Sfântă a fost roditoare pe plan pastoral-misionar și cultural-editorial. Chiar dacă nu a fost lungă această perioadă din viața Părintelui Arhiepiscop, amintirea Locurilor Sfinte a rămas mereu în sufletul său. Dragostea față de locurile pe care a călcat Mântuitorul Iisus Hristos și-a arătat-o prin cele patru cărți scrise despre Țara Sfântă și despre faptele minunate petrecute în acest spațiu binecuvântat de Dumnezeu.

În ședința Sfântului Sinod din 30 octombrie 1990, la propunerea vrednicului de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu, a fost ales Episcop-vicar al Eparhiei Clujului, cu titlul „Bistrițeanul”. În cele două decenii de arhipăstorire, a contribuit la sporirea spirituală și culturală a credincioșilor clujeni și bistrițeni. În Eparhia Clujului, a susținut intens dezvoltarea învățământului teologic universitar și a îndrumat pașii viitorilor slujitori ai Bisericii. S-a consacrat ca profesor de vocație prin predarea cursurilor de Morală creștină și Spiritualitate ortodoxă la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” și a cursurilor de Istoria civilizației creștine la Facultatea de Drept din cadrul Universității creștine „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca.

În anul 2011, a fost ales de către membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de Arhiepiscop al Alba Iuliei. Ceremonia de întronizare a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, alături de un sobor de arhierei. De mai bine de 12 ani, Chiriarhul nostru păstorește clericii și credincioșii din județele Alba și Mureș, punând un accent deosebit pe dinamizarea vieții spirituale, în contextul unei societăți tot mai secularizate. Zelul apostolic de care dă dovadă, formarea sa teologică și duhovnicească temeinică, experiența sa spiritual-pastorală de slujitor al Bisericii și-au pus amprenta asupra viziunii misionare a Ierarhului nostru. Astfel, activitățile ecleziastice de pe raza Eparhiei s-au înmulțit vizibil, realizându-se multe proiecte pe plan administrativ, edilitar, educațional, cultural, mediatic, patrimonial și filantropic.

Enumerând câteva dintre realizările Înaltpreasfințutului Părinte Arhiepiscop Irineu la cârma Arhiepiscopiei Alba Iuliei, nu putem să nu amintim de: restaurarea în întregime a ansamblului Catedralei și Reședinței arhiepiscopale, ctitorirea Mănăstirii „Hristos Pantocrator”, împreună cu Centrul cultural-misionar și Căminul bisericesc „Peregrinus”, deschiderea unor noi programe de studii la nivel de licență, masterat și doctorat la Facultatea de Teologie, inaugurarea Campusului școlar al Seminarului Teologic ce include clădire nouă cu săli de studiu, cantină, biserică și o bază sportivă, inițierea unor programe catehetice dedicate tinerilor, tipărirea a peste 300 de titluri de carte la Editura Reîntregirea, înființarea a peste 30 de așezăminte sociale pentru copii, vârstnici și persoane vulnerabile sau cu dizabilități, edificarea unei noi locații pentru Tipografia eparhială, Atelierul de lumânări și Atelierul de croitorie și broderie, modernizarea și dotarea tehnică a studiourilor Radio Reîntregirea, realizarea proiectului Museikon în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și altele.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu este mereu prezent în parohiile și mănăstirile din județele Mureș și Alba, unde liturghisește cu râvnă, sfințește noi locașuri de închinare, hirotonește preoți, și participă la numeroase evenimente publice, într-o frumoasă colaborare cu autoritățile Statului. Înaltpreasfinția Sa își continuă preocupările cărturărești și academice, publicând cărți, și coordonând lucrări de doctorat în specializarea Teologie morală și Spiritualitate ortodoxă. Aceste succinte date prezentate, ne pun în lumină o sinteză a unei vieți puse în slujba lui Dumnezeu și a poporului Său dreptcredincios. Jertfele depuse de Arhiereul nostru în anii vieții sale au rodit mereu în chip minunat spre binele Bisericii și al poporului, păstorind cu responsabilitate ca un „iconom al tainelor lui Dumnezeu” (cf. I Cor. 4, 1) și prestând o temeinică lucrare de înălțare duhovnicească a credincioșilor. (sursa: Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia)

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video