mai 30, 2023
Alba Iulia
Actualitate

Controale ITM Alba soldate cu 36 avertismente și 3 amenzi în valoare de aproape 20.000 de lei

Inspectorii ITM Alba au verificat, în perioada 09.01.2023 – 13.01.2023, zeci de firme de pe raza județului, la care au identificat și sancționat 160 de deficiențe, majoritatea în domeniul relațiilor de muncă.

În perioada 9 – 13 ianuarie inspectorii din Alba și-au concentrat din nou activitatea pe acțiuni de identificare și combatere a muncii nedeclarate și subdeclarate precum și privind respectarea reglementărilor legale in cadrul relațiilor de muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost controlate 48 de firme, cu 2007 angajați, și au fost constatate 128 de deficiențe, pentru care au fost aplicate 5 avertismente și 2 amenzi în valoare totală de 15.300 de lei.

Principalele deficienţe constatate în controale au fost neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă, nu a fost eliberată adeverința de vechime la încetarea activității, nu se conduce corect evidența timpului lucrat, contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru, neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale, neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent, nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului, neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat și dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii au verificat 21 de companii, la care inspectorii au identificat 32 de deficiențe, sancționate cu 31 de avertismente și o amendă în valoare de 4.000 de lei.

Principalele deficienţe stabilite în controale au fost , lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor, lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate, lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR, lipsa instruirii periodice a lucrătorilor, organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate, precum și desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video