mai 18, 2024
Actualitate

Controale ITM Alba soldate cu amenzi în valoare de 7.500 de lei și zeci de avertismente

Inspectorii ITM Alba au verificat în perioada 10 – 14 octombrie zeci de firme de pe raza județului, la care au identificat și sancționat peste 100 de deficiențe, majoritatea în domeniul relațiilor de muncă.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 10.10.- 14.10.2022, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.  

În domeniul relaţiilor de muncă au fost controlate 48 de firme, cu 457 de angajați, și au fost constatate 104 deficiențe, pentru care au fost aplicate 2 avertismente și 2 amenzi în valoare totală de 2.500 de lei.

Principalele deficienţe constatate în controale au fost neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă, nu a fost eliberată adeverința de vechime la încetarea activității, nu se conduce corect evidența timpului lucrat, contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru, neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale, neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent, nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului, neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat și dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii au verificat 23 de companii, la care au identificat 36 de deficiențe, sancționate cu 35 de avertismente și o amendă în valoare de 5.000 de lei.

Principalele deficienţe stabilite în controale au fost , lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor, lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate, lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR, lipsa instruirii periodice a lucrătorilor, organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate, precum și desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video