iunie 3, 2023
Alba Iulia
Actualitate Economie

Deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanțare 1 noiembrie 2022- 16 decembrie 2022. Ce activități se califică, pe lângă prelucrarea lemnului, mobilă sau îmbrăcăminte?

Ministerul Economiei informează că, începând cu data de 01 noiembrie 2022, se deschide sesiunea de depunere a cererilor de acord pentru finanțare în baza schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare, publicată în MO nr.776 din 4.08.2022.

Florin Spataru – Ministrul Economiei

Sesiunea are o durată de 30 zile lucrătoare și este cuprinsă în perioada 01 noiembrie 2022 – 16 decembrie 2022.

Mai multe informatii puteti afla aici: http://economie.gov.ro/anunt-privind-ajutorul-de-stat-privind-acordarea-de-granturi-pentru-investitii-destinate-industriei-prelucratoare

În vederea facilitării implementării  prevederilor schemei de ajutor se stat, sunt postate pe site următoarele documente:

  • HG nr.959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare ;
  • Ordinul ministrului economiei nr.1181/2022 pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza  HG nr. 959/2022 ;
  • Anexele 1; 2; 2.1; 3; 4; 5; 6; 7 precum și formatul Excel aferent proiecțiilor financiare la Ghid, in format editabil.

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative se transmit la Registratura Ministerului Economiei, Calea Victoriei nr.152, sector 1, București, menționându-se pe plic ”Schema de ajutor de stat instituită prin HG nr.959/2022 – Direcția Politici Industriale și Competitivitate”, in intervalul orar:

L-J: 8.30 – 17.00

V: 8.30 – 14.30

Orice solicitări pentru eventuale clarificări suplimentare referitoare la prevederile acestei scheme de ajutor de stat pot fi transmise la adresa de e-mail ajutordestat@economie.gov.ro.

Lista sectoarelor de activitate eligibile pentru a aplica

CAENDenumire
C.INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
11Fabricarea băuturilor
13Fabricarea produselor textile
14Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
15Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor
16*Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
17Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
19Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
20Fabricarea substanțelor și a produselor chimice
21Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
22Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
23Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
25Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
26Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
27Fabricarea echipamentelor electrice
28Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente
29Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
30Fabricarea altor mijloace de transport
31Fabricarea de mobilă
32Alte activități industriale
33Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
38Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

Sursa: Ministerul Economiei

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video