mai 18, 2024
Actualitate

DGASPC Alba demarează campania de recrutare a persoanelor interesate de profesia de asistent personal profesionist

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba demarează campania de identificare și recrutare a persoanelor interesate de profesia de asistent personal profesionist care să îngrijească la ele acasă o persoană cu dizabilităţi dintr-unul dintre centrele direcţiei, transmite instituția.

Potrivit legii, asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana care dorește să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de atestare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în a cărei rază are domiciliu sau, reședința după caz.

Cererea de solicitare a atestării ca asistent personal profesionist trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

 1. Copii de pe actele de stare civilă;
 2. Copie de pe dovada absolvirii învățământului gimnazial obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
 3. O scurtă prezentare a sa, precum și a persoanelor cu care locuiește, menționând numele și prenumele, data nașterii acestora și gradul de rudenie/tipul de relație cu solicitantul, precum și acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuiește pentru activitatea pe care urmează să o desfășoare;
 4. Adeverințe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
 5. Copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinței, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
 1. Declarație pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfășoare activitatea de asistent personal profesionist;
 2. Copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist (emis de un furnizor acreditat de formare profesională);
 3. Cazierul judiciar și Certificat de integritate comportamentală pentru solicitant și persoanele cu care acesta locuiește.

Certificatul de calificare sau certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist pot fi obținute urmând cursurile unui furnizor acreditat de formare profesională.

Evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare este realizată de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC Alba, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii solicitantului.

Evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare vizează elementele sociale și medicale ale capacității solicitantului, care vor fi determinate prin:

 • Interviuri luate solicitantului;
 • Vizite la domiciliul solicitantului;
 • Interviuri luate persoanelor cu care solicitantul locuiește;
 • Alte investigații suplimentare considerate necesare, după caz;

Activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfășoară în baza unui contract individual de muncă încheiat cu DGASPC Alba, pe perioada de valabilitate a atestatului și în condiții specifice privind munca la domiciliu.

Persoanele interesate pot depune cereri sau pot solicita informații suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiază APP-ul, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, din Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, jud. Alba, Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale sau apelând numărul de telefon 0258/818266, interior 203, de luni până vineri între orele 8.00-16.00, ori prin transmiterea unui e-mail către : http://www.protectiasocialaalba.ro

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video