iulie 12, 2024
Actualitate

Programul de subvenţionare a  sterilizării  câinilor cu stăpân care aparţin rasei comune și a metişilor acestora aflaţi pe raza Municipului Sebeș, pentru anul 2024

Municipiul Sebeș, în baza H.C.L nr. 78/2024 subvenționează costul sterilizării câinilor cu stăpân care aparţin rasei comune și a metişilor acestora aflaţi pe raza  municipiului.

Orice persoană fizică sau juridică care are domiciliul/sediul pe raza municipiului Sebeș și care deține unul sau mai mulți câini care aparţin rasei comune și a metişilor acestora, înregistrați conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, cu modificările ulterioare, poate beneficia de subvenționarea sterilizării în limita sumelor alocate anual pentru acest serviciu. Pentru anul 2024 suma alocată este de 59.500 lei cu TVA. Acordarea subvenției se va face în ordinea depunerii cererilor.

Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, cu care a fost încheiat contract cu respectarea prevederilor art. 41 din H.G. nr. 1059/2013, cu modificările și completările ulterioare și a  Legii 98/2016, cu modificările și completările ulterioare este dr. Bucea Valentin – SC Eurovet SRL.

Solicitanții vor putea depune începând cu data de 17.06.2024, în intervalul orar 8.00 – 14.00, la Direcția Poliția Locală Sebeș (str. Viilor, nr. 28, tel. 0358 919), o Cerere tip şi o copie după actul de identitate. La momentul înregistrării cererii se va pune la dispoziția solicitantului un Bon de ordine pentru sterilizare. Cu acest bon de ordine solicitantul se va înscrie la medicul veterinar (str. Dorin Pavel, nr. 125, tel. 0752 624 961) în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 9.00 – 16.00.

După efectuarea operaţiunii de sterilizare bonul de ordine pentru sterilizare va fi completat, semnat şi parafat de către medicul veterinar după efectuarea operaţiunii de sterilizare și se va face o copie care va fi înmânată proprietarului. 

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video