septembrie 23, 2023
Alba Iulia
Actualitate

Servicii puse la dispoziție de DGASPC Alba, pentru victimele violenței domestice

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a derulat, începând din anul 2020, activități specifice proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,  Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.4 – Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio – profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, cod proiect 128038, depus de către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES).

 Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” este implementat la nivel național, fiecare județ contribuind la o intervenția specifică, legată de fenomenul violenței domestice.

În ceea ce privește județul Alba, activitățile specifice proiectului au fost implementate de către specialiștii din cadrul DGASPC Alba. Au fost dezvoltate trei servicii esențiale în intervenția asupra fenomenului violenței domestice: Locuința Protejată destinată Victimelor Violenței Domestice Alba (LPVVD), Grupul de Suport (servicii psihologice) și Cabinetul de Consiliere Vocațională. Alături de aceste servicii au fost cooptați o serie de colaboratori externi (instituții publice locale și județene, ONG-uri, alți  specialiști – medici de familie, avocați, etc.) care au facilitat o intervenție (adecvată și personalizată pentru fiecare victimă) care a solicitat sprijin.

La nivelul județului, DGASPC Alba prin proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, a facilitat acces la serviciile de găzduire în cadrul LPVVD pentru  un număr de 17 femei, victime ale violenței domestice și un număr de 17 minori, copii ai victimelor. De asemenea, un număr de 107 femei au beneficiat de servicii psihologice, iar 106 femei, victime ale violenței domestice, au beneficiat de consiliere vocațională. 

Alături de serviciile menționate mai sus, pentru un număr de 12 femei a fost acordată asistență juridică (oferită benevol) de către un avocat din Baroul Alba, în baza unei colaborări și a contractelor specifice de prestări servicii. 

Pe parcursul implementării acțiunilor proiectului s-a urmărit intervenția activă și susținută asupra fenomenului violenței domestice și s-a promovat nevoia de implicare activă a tuturor actorilor sociali, cu scopul de a reduce amploarea acestui fenomen și de a sprijini victimele violenței domestice în demersurile lor de reechilibrare emoțională, de inserție/reinserție educațională, socială și profesională.

Prin angajamentul asumat, DGASPC Alba va susține în continuare serviciile dezvoltate până în prezent, cu speranța colaborării tuturor actorilor sociali implicați în managementul fenomenului violenței domestice, în așa fel încât acesta să scadă în amploare și forme de manifestare și să nu devină o normalitate.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video